Razvoj izdelka

Z našim znanjem in uporabo sodobnih računalniških programov vam omogočimo, da pripeljete svoj izdelek od ideje do realizacije. Zavedamo se, da je nenehno spremljanje sodobnih trendov tehnike in znanosti ključnega pomena pri razvoju novih inovativnih izdelkov. Z namenom pridobivanja novih znanj redno sodelujemo z različnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami.

 • 3D modeliranje izdelkov in sestavov

 • Računalniške simulacije delovanja sestava

 • Izdelava tehnične dokumentacije

Zastavite nam vprašanje

Razvojno vrednotenje

V našem podjetju smo specializirani za uporabo najzmogljivejše programske opreme za virtualno vrednotenje najzahtevnejših inženirskih problemov. Z izvajanjem raznovrstnih analiz imamo večletne izkušnje. Nudimo:

Priprava numeričnega modela

Zavedati se je potrebno, da je kvaliteta rezultatov virtualnih analiz odvisna od pravilne priprave mreže končnih elementov in postavitve celotnega numeričnega modela. Klasični programi za izvajanje računalniških simulacij sicer omogočajo postavitev celotnega modela, a so lahko nekoliko okorni pri specifičnih problemih. Z uporabo specializirane programske opreme lahko pripravimo numeričen model, ki bo primeren za nadaljnjo obdelavo:

 • Priprava površinske mreže končnih elementov

 • Priprava volumske mreže končnih elementov

 • Priprava sestavov (zvarjenci, vijačne zveze, lepljeni spoji…)

 • Elasto-plastične analize delovanja posameznih izdelkov ali celotnih sklopov z upoštevanjem kontaktov (izračun togosti izdelka, analiza statičnih obremenitev pod mejo tečenja, upoštevanje plastičnih materialnih lastnosti).

 • Simulacije prestopa toplote in vpliv le-tega na napetostno deformacijsko stanje.

 • Simulacije procesa varjenja (izračun deformacije sestava in zaostalih napetosti).

 • Napoved dobe trajanja posameznega produkta ali celotnega sestava (dinamično obremenjene komponente oz. zvarjenci zahtevajo posebno obravnavo, saj v večini primerov predstavljajo kritično mesto).

 • Simulacije trkov in izdelkov podvrženih velikim deformacijam.

 • Analiza dinamskega odziva sistema (izračun lastnih frekvenc, oblik in dinamične togosti).

 • Analiza izdelkov iz umetnih mas

Zastavite nam vprašanje

Testiranje

Izvajanje virtualnih simulacij samo po sebi ni dovolj, saj je kvaliteta rezultatov numeričnih simulacij močno odvisna vhodnih parametrov materiala. V kolikor želimo kar se da dobro izkoristiti material, ki ga želimo uporabiti pri določenem izdelku, moramo biti prepričani, da poznamo njegove ključne materialne karakteristike. S pomočjo naših partnerjev lahko izmerimo ključne materialne parametre, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju izdelka in izvajanju ter razumevanju numeričnih simulacij.

 • Natezne teste za pridobitev inženirske krivulje

 • Testiranje visoko cikličnih materialnih lastnosti (High Cycle Fatigue) – pridobitev Wöhlerjeve krivulje

 • Testiranje malo cikličnih materialnih lastnosti (Low Cycle Fatigue)

 • Testiranja prototipov

 • Ostala testiranja po dogovoru

Zastavite nam vprašanje

Prototipi

Kljub izjemnemu napredku numerike in računalniških orodij se v inženirski praksi še vedno izdela določeno število prototipov, s katerimi dokončno potrdimo funkcionalnost našega izdelka. Za vas lahko organiziramo in koordiniramo izdelavo prototipov iz različnih materialov in tehnologij.

Zastavite nam vprašanje

Stik z nami

Vsako sodelovanje se začne z dodatnimi vprašanji. Z veseljem jih pričakujemo.

Kontaktirajte nas